Fotoutställning – Kust & Hav.

”Jag känner mig privilegierad som får bo här och uppleva årstidernas växlingar och dygnets skiftningar. Kontrasterna kan tyckas ointressanta för en fotograf men jag ser möjligheter. Tyst­na­den är total. Mås och trut, knölsva­nar och änder har tagit sin till­flykt till hamn­bas­sängen i stan, där omtänk­samma strömstad­bor matar dem med bröd och annat ätbart. Ejdern har sökt sig till öppet vat­ten längre ut i Oslofjor­den och Ska­ge­rack. Inte hel­ler de få fast­bo­ende här ute på Hog­dalsnä­set gör något väsen av sig i den tidiga tim­men. Dim­man hål­ler sakta på att lätta, en blek sol tränger ige­nom och ska­par kon­tras­ter som for­mar möns­ter i snö och is. För mig är det vik­tigt att för­söka åter­skapa det jag sett och upp­levt, käns­lor och dröm­mar. Sätta min per­son­liga prä­gel på bil­derna och för­medla mina intryck till betraktaren.”

Fotograf – Bertil Björk

bertil bjork 731x1024 Fotoutställning   Kust & Hav.

Hantverkare

Inom kort fotoutställning ”Hantverkare”.

Marco Iaconelli har med sin storformatskamera i 8×10″ fotograferat de hantverkare som deltog i arbetet av super space studio, snickare, larm, målare, VVS, m.fl.

el kent Hantverkare